Kiropraktikk for barn

Kiropraktikk for barn

Vanlige årsaker til at småbarnsforeldre oppsøker kiropraktor:

 • Kolikk, IISMO, KISS/KIDD IFCIDS (se forklaring lenger ned)
 • Favorittside
 • Ammevansker
 • Kroppslig asymmetri/ holdningsendringer
 • Irritabel og utilpass
 • Utrøstelig skriking
 • Skjevt hode
 • Hodepine

Hvordan kan vi hjelpe ditt barn?

Vi har en dokumentasjonsbasert og tverrfaglig tilnærming som vi håper kan bidra til at du og ditt barn skal føle dere trygge. Kiropraktoren dere møter vil være ditt barns primærkontakt på tilstander som berører bevegelsesapparatet.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å få til et tverrfaglig samarbeid med helsestasjon/barnefysioterapeut i de tilfeller hvor barnet kan nyte godt av det. Om det skulle være indikert, kan kiropraktoren henvise til spesialistvurderinger og billeddiagnostiske undersøkelser.

Gjør behandlingen vondt for barnet

Kiropraktoren benytter lette og smertefrie teknikker for å korrigere eventuelle feilfunksjoner og på denne måten hjelpe ditt barn til en bedre hverdag.

Kiropraktoren kan gi deg råd og veiledning om hvordan stimulere barnet inn i riktig bevegelsesmønster. Dette kan inkludere veiledning i håndtering, posisjonering eller en mer aktiv tilnærming med konkrete ”øvelser” for barnet.

Plager og tegn som kan avsløre at en baby eller et barn ikke har det så godt

Utrøstelig gråt, dårlig/lite søvn, favorittside (ligger med hodet til en side), anspent liggestilling, utilfreds eller urolig ved brystet, strever med fin- og/eller grovmotorikk, hodepine, konsentrasjonsvansker, urolig/utilfreds/rastløs, treg mage, balanseproblemer og klossethet.

Asymmetri hos nyfødte er et velkjent fenomen og ansees ofte som ufarlig. Fødselen er vel så tøff for babyen, som for mor, og en må forvente at babyen kan ha noen hevelser og skjevheter. Ofte vil disse skjevhetene rette seg fint av seg selv i løpet av de første dagene og ukene.

Dersom skjevhetene ikke retter seg selv, og babyen utvikler favorittstillinger, kolikksymptomer og har vansker med å ta brystet, kan det være fornuftig med en undersøkelse hos kiropraktor.

Inndeling av babyer som gråter unormalt mye:

 • Kolikk. Paradoksalt nok, etter mer enn 50 år mer forskning, er årsaken til kolikk fremdeles ukjent og definisjonen er upresis og omdiskutert. Dette er en vanlig definisjon på kolikk: ”Kolikk starter vanligvis når barnet er noen uker gammel og stopper ved 3–4 måneders alder. Ingen vet hva som forårsaker det. Det norske Kunnskapssenteret for helsetjenesten definerer spedbarnskolikk som spedbarnsgråt hos ellers friske barn med normal vektøkning. Gråtetoktene varer i minst 3 timer daglig, i minimum 3 dager i uken, over en periode på minst tre uker”.
 • IISMO (Irritable Infant Syndrome of Muskuloskeletal Origin). Irritabilitet og asymmetri hos spedbarn forårsaket av funksjonsforstyrrelser i muskel- og skjelettsystemet. IISMO kan oppstå sekundært til fødselstraume, som et trunkalt kurvatursyndrom, som KISS (se under), og i noen tilfeller uten kjent grunn.
 • IFCIDS (Inefficient Feeding Crying Infants with Disordered Sleep syndrome). Medisinsk uforklarlig tilstand uten kjent årsak. Traumatiske fødsler kan se ut til å være medvirkende ettersom ca 70% av denne gruppen har hatt fødselstraumer, hvor det er brukt flere fødselshjelpemidler. Disse babyene er ofte vanskelige å behandle. Babyen er normalt aldri helt fornøyd, sover lite og amming kan være problematisk.

I en studie ved Anglo-European College of Chiropractic av 158 babyer som skrek unormalt mye, ble 49% klassifisert som kolikk, 35% som IISMO og16% som IFICIDS. Det er viktig å kunne differensiere mellom disse kategoriene for lettere å kunne anslå prognose av behandling da kolikk og IISMO-babyer har mye større sjanse for bedring (mindre gråt/bedre søvn/mindre stress mor) enn IFICIDS (kun lett forbedret gråt/søvn, men ingen forbedring av stress hos mor).

KISS og KIDD

KISS KIDD er begreper som brukes av ulike faggrupper, men dette er ingen diagnose innenfor det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10 (International Classification of Diseases). KISS er en tilstand som beskriver en funksjonsforstyrrelse i overgangen mellom barnets nakke og hode.

Man antar at denne funksjonsforstyrrelsen oftest oppstår under en tøff fødsel, men kan oppstå også i livmor eller ved traume etter fødsel. En slik funksjonsforstyrrelse kan muligens være med å forklare noen av de symptomer og plager som er nevnt over. Det er en ufarlig tilstand, og kiropraktoren kan oftest behandle dette.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet, send mail eller ring oss.

  Kontaktinformasjon

   Mandag - Fredag: 0800 - 2000
  Vakttelefon er åpen også i helger og hverdager utenom vanlig åpningstid.
  Bestill time
  © 2021 Karlsen Kiropraktikk Skodje og Ørskog
  Utviklet av:
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram