Migrene

Vanlige symptomer

Migreneanfall viser stor variasjon fra milde og raskt forbigående anfall, til dramatiske anfall med intense smerter i opptil 2-3 døgn.  De fleste migreneanfall følger et bestemt mønster og kan inndeles i en aurafase og en smertefase.

Anfallshyppighet

 • Noen har 1-2 anfall i måneden, andre kan ha 3-4 anfall i uken
 • Et anfall kommer gjerne når man skal slappe av, som i helgen eller i starten av en ferie
 • Kvinner kan ha regelmessige anfall i sammenheng med menstruasjonssyklusen
 • Det vanligste er at anfallet strekker seg over en dag. Pasienten kjenner allerede fra morgenen av at han vil få migrene og anfallet er som regel over til neste dag.
 • Barn har ofte kortvarige anfall som varer i få timer

Klassisk migrene

Anfallet starter med at blodårene i hjernen trekker seg sammen fra 15-20 min. Pasienten vil da ofte få et forvarsel om at anfall er underveis i form av flimmer eller lysglimt foran øyene.

Forvarsler varierer mye fra person til person og kan innebære prikking og nummenhet i arm og fot, lette lammelser, oppkast og diaré, uro og hjertebank.

Deretter kommer en fase med kraftig smerte i den ene halvdelen av hodet. Smertene er ofte verst i tinning, panne eller bak øynene. Et anfall kan vare fra få timer til 2-3 dager og ledsages ofte av kvalme, svimmelhet og lysømfintlighet.

Vanlig migrene

Ved vanlig migrene kommer smertene normalt uten forvarsel som flimmer og lysglimt foran øynene. Hodesmerten er som regel jevnere fordelt enn ved klassisk migrene, men som regel halvsidige. Kvalme er mindre vanlig.

Migreneutløsende faktorer

 • Feilfunksjoner i nakke
 • Triggerpunkter i nakke- og kjevemuskulatur
 • Stress
 • Sterkt lys
 • Støy
 • Intense dufter (parfyme!)
 • Uregelmessig livsførsel
 • Manglende væskeinntak
 • Intoleranse for enkelte matvarer
 • Hormonelle faktorer som menstruasjon, graviditet etc.

Dette kan en kiropraktor gjøre

Kiropraktisk behandling har vist seg å kunne redusere både anfallshyppighet og -intensitet hos personer med migrene. Det er derfor fornuftig for alle migrenepasienter å få undersøkt og behandlet alle migreneutløsende faktorer i muskelskjelettsystemet.

Kiropraktisk behandling

Hovedmålsetningen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

 • Spesifikk leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning

Dette kan du selv gjøre ved anfall

 • Oppsøk et stille, kjølig og mørkt rom under migreneanfall
 • Noen finner best lindring i å ligge, andre liker å sitte
 • Kjøl ned pannen med kalde omslag
 • Moderne migrenemedikamenter kan gi effektiv lindring og stoppe eller utsette anfall hos mange
 • Medikamenter er tilgjengelig som nesespray, injeksjoner og stikkpiller hvis kvalme og oppkast forhindrer inntak av tabletter

Slik kan du selv forebygge

Hvilke faktorer som utløser migrene vil variere fra person til person. Prøv deg systematisk fram etter eliminasjonsmetoden. Det kan være nyttig å føre en hodepinedagbok for å få kunnskap om ditt eget hodepinemønster.

 • Lev regelmessig og få nok søvn
 • Stå opp til samme tid hver dag også i helgene, gå heller å legg deg igjen senere!
 • Unngå mat og drikke som gir anfall
 • Skjerm øynene for sterkt sollys, bruk mørke solbriller
 • Unngå aktiv og/eller passiv røyking
 • Unngå sterke dufter – Parfyme kan utløse anfall

Medikamentindusert hodepine

Langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste årsaker til kronisk hodepine. Eksempel på dette kan være en spenningshodepine som utløses ved hard fysisk eller psykisk belastning. Smertestillende medikamenter gir kortvarig, men god lindring.

Ved lang tids bruk av slike smertedempende medikamenter kan bivirkningene gi en hodepine som kan være vel så plagsomt som den opprinnelige hodepinen.

© 2021 Karlsen Kiropraktikk Skodje og Ørskog
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram